Signalizācijas
Ugunsdrošība
Transformatori

Pakalpojumi

Līdz 1kV, no 1-35kV, no 110-400kV elektroietaišu projektēšana

110-400kV apakšstacijas un sadales punktu projektēšana

No 1-35kV transformatoru apakšstaciju un sadales punktu projektēšana

Līdz 1kV, no 1-35kV, no 110-400kV gaisvadu līniju un kabeļlīniju projektēšana

Līdz 1kV ēku elektroinstalāciju projektēšana

Līdz 1kV būvju zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības projektēšana