SIA „Energosistēmas” piedāvā visu veida un sarežģītības pakāpju iekšējo un ārējo tīklu elektroapgādes tīklu projektēšanā, projektēšanas darbu vadīšanā un uzraudzībā. 
Profesionāli un ar augstu atbildības sajūtu ierīkojam gan iekšējos elektriskos tīklus gan ārējos elektroapgādes tīklus. 


Piedāvājam izgatavot elektroapgādes projektus šādās jomās:

  • Līdz 1kV, no 1-35kV, no 110-400kV elektroietaišu projektēšana
  • 110-400kV apakšstacijas un sadales punktu projektēšana
  • No 1-35kV transformatoru apakšstaciju un sadales punktu projektēšana
  • Līdz 1kV, no 1-35kV, no 110-400kV gaisvadu līniju un kabeļlīniju projektēšana
  • Līdz 1kV ēku elektroinstalāciju projektēšana
  • Līdz 1kV būvju zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības projektēšana